30% تخفیف شگفت انگیز ثبت شرکت در امارات

نوع شرکت

 مراحل ثبت شرکت و ویزای اقامت امارات

🔸 فرآیند و هزینه ثبت شرکت و اخذ اقامت در امارات(دبی) بدون نیاز به کفیل مطابق قانون تجدید نظر شده. روند و قیمت‌های زیر برای فعالیت‌های خاصی تحت LLC است که نیازی به تأییدیه اضافی از سایر سازمان‌های دولتی ندارد.

 پروسه و مدارک لازم ثبت شرکت دبی

🔸 کپی شناسنامه، کارت ملی پشت و رو و پاسپورت صفحه کامل، کل مدارک اسکن شده رنگی به اضافه یک عکس پاسپورتی که به صورت ایمیل یا واتساب فرستاده می شود برای گرفتن تایید امنیت.
وحضور شخص با يك ويزای توريستی كه از طريق ما اقدام ميشود.

🔸 پپس از 24 تا 48 ساعت، تأییدیه امنیتی صادر می شود که امکان ثبت درخواست مجوز تجارت را فراهم می کند.
پرداخت دوم:

❗ لازم به ذکر است که مبلغ این مرحله را باید به صورت نقدی و به درهم به همراه داشته باشید.

🔸 پس از گرفتن موافقت امن, روند ثبت نام تجاری ، ثبت شرکت ، ارائه اساسنامه برای تأیید از بخش اقتصادی دبیانجام خواهدشد.پس از دریافت مجوزهای لازم ، مجوز کسب و کار تأیید و صادر می شود. لطفاً توجه داشته باشید که این امر در مورد فعالیتهایی که نیازی به تأیید اضافی از سایر دستگاه های دولتی ندارند اعمال می شود. پس از دریافت مجوزهای لازم ، مجوز کسب و کار تأیید و صادر می شود. لطفاً توجه داشته باشید که این امر در مورد فعالیتهایی که نیازی به تأیید اضافی از سایر دستگاه های دولتی ندارند اعمال می شود.

🔸 پس از صدور مجوز تجارت ، گرفتن ويزاي اقامت اقدام میشود وبعد از دریافت ويزای اقامت تغیر وضعیت از ويزاي توریستی به ويزای اقامت انجام می‌شود وبلافاصله آزمایش خون وبعد از دریافت نتیجه آزمایش کار انگشت نگاری برای کارت هویت انجام می‌شود وبعد از انگشت نگاری کار تایپ اقامت در پاسپورت انجام و اقامه در پاسپورت ثبت می‌شود
همه‌ پروسه ۳ الی ۴ روز كاری و در نهايت دريافت كارت هویت امارات در حدود دوهفته كاری طول ميكشد .

🔸 مبلغ باقی مانده در زمان ثبت اقامت در پاسپورت دریافت میشود

 زمان لازم برای ثبت شرکت در امارات

🔸 تمام پروسه کمتر ۱۵ روز زمان خواهد برد.

⚠ قیمت های فوق فقط برای فعالیت های محدودی است که دفاتر مجازی توسط دایره اقتصادی دبی تعیین شده است.

⚠ فعالیت هایی که واجد شرایط دفتر مجازی نباشند بسته به فعالیت افزایش قیمت هرگونه تخفیف از پرداخت دوم کسر خواهد شد.