پکیج ها

شروع هر کسب و کاری نیاز به برنامه ریزی و زیر ساخت هایی می باشد. ممکن است شما یک دانشجو یا یک تاجر قدیمی و حتی تولید کننده کوچک یا بزرگ محصولی باشید. همیشه بودن شرکت های تسریع کننده در دنیا در کنار همه قشر های فعال بازار موجب تسریع  فرصت ها و نتیجه ها و از طرفی تمرکز سیستمی افراد بر اهدافشان گردیده است.

بابیروش با تجربه سال ها صادرات و تجارت در بازار های جهانی امروز با توجه به نیاز و اهداف شما سرویس های مختلفی برای اعضای خود فراهم نموده است.

بابیروش دروازه ای برای آینده و فرصت های تجاری شما…

از چند تا چند؟

هر فردی با هر مقدار سرمایه می تواند تجارت خود را شروع کند…

تاجر آشنا

میلیون 2 سالانه
 • شروع کنید..

هلدینگ بین الملل

میلیارد 12 سالانه
 • در دنیا چند شرکت داشته باشید.
 • فرصت های تجاری نامحدود
پخش ویدیو

در بابیروش پکیج های عضویت با توجه به نیاز شما طراحی شده است.

در حال حاضر 9 پکیج فعال و دارای خدمات متنوع برای شما آماده است اما باز مشاوران ما با توجه به نیاز های شما در مواردی آیتم ها رو زیاد یا کم می کنند تا بتوانند بهترین سرویس و خدمات را برای شما فراهم نمایند.

طرح های مختلف بابیروش

تاجر آشنا

کسانی قصد فراگیری صرفا دارند.
میلیون تومان 1
990
سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری

تاجر داخلی

کسانی که با بازار های نزدیک شروع می کنند.
میلیون تومان 19 سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی

تاجر پیشرو

نیم نگاهی به تجارت خارجی داریم.
میلیون تومان 69 سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانتB2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • برندسازی بازار خارجی
 • ثبت شرکت داخلی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاور مالیاتی
 • عکاسی

تاجر صادراتی

هدف بازار خارجی
میلیون تومان 149 سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • برندسازی بازار خارجی
 • ثبت شرکت داخلی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاور مالیاتی
 • عکاسی
 • نمایه
 • تهیه اسناد تجاری
 • مشاوره فروش صادراتی
 • سایت فروشگاهی
 • مشاوره گمرکی
 • واردات کالای خرد یا سمپل

تاجر مستقل

حضور مستقیم در بازار خارجی
میلیون تومان 299 سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • برندسازی بازار خارجی
 • ثبت شرکت داخلی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره مالیاتی
 • عکاسی
 • نمایه
 • تهیه اسناد تجاری
 • مشاوره فروش صادراتی
 • سایت فروشگاهی
 • مشاوره گمرکی
 • واردات کالای خرد یا سمپل
 • دفتر فیزیکی لبنان
 • تحلیل کالا و تحقیق بازار
 • نمایشگاه خارجی
 • برندسازی محتوای عربی
 • نمایشگاه داخلی
 • ارسال سمپل
 • تبلیغ در سایت‌های B2B

تاجر بین الملل

برون سپاری صادراتی
میلیون تومان 649 سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • برندسازی بازار خارجی
 • ثبت شرکت داخلی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره مالیاتی
 • عکاسی
 • نمایه
 • تهیه اسناد تجاری
 • مشاوره فروش صادراتی
 • سایت فروشگاهی
 • مشاوره گمرکی
 • واردات کالای خرد یا سمپل
 • دفتر فیزیکی لبنان
 • تحلیل کالا و تحقیق بازار
 • نمایشگاه خارجی
 • برندسازی محتوای عربی
 • نمایشگاه داخلی
 • ارسال سمپل
 • تبلیغ در سایت‌های B2B
 • کارت بازرگانی
 • دفتر فیزیکی عراق
 • سازمان تجاری خارجی
 • سازمان تجاری داخلی
 • تامین کالا
 • حمل و نقل
 • ثبت نام تجاری و نشان
 • دریافت LC
 • واردات

سازمان تجاری

فراتر از هر شرکتی در ایران
میلیارد تومان 1
299
سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • برندسازی بازار خارجی
 • ثبت شرکت داخلی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره مالیاتی
 • عکاسی
 • نمایه
 • تهیه اسناد تجاری
 • مشاوره فروش صادراتی
 • سایت فروشگاهی
 • مشاوره گمرکی
 • واردات کالای خرد یا سمپل
 • دفتر فیزیک لبنان
 • تحلیل کالا و تحقیق بازار
 • نمایشگاه خارجی
 • برندسازی محتوای عربی
 • نمایشگاه داخلی
 • ارسال سمپل
 • تبلیغ در سایت‌های B2B
 • کارت بازرگانی
 • دفتر فیزیکی عراق
 • سازمان تجاری خارجی
 • سازمان تجاری داخلی
 • تامین کالا
 • حمل و نقل
 • ثبت نام تجاری و نشان
 • دریافت LC
 • واردات
 • دفتر مجازی خارجی
 • دفتر فیزیکی امارات

هلدینگ تجاری

سرمایه گذاری بدون مرز
میلیارد تومان 3
499
سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • برندسازی بازار داخلی
 • ثبت شرکت داخلی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره مالیاتی
 • عکاسی
 • نمایه
 • تهیه اسناد تجاری
 • مشاوره فروش صادراتی
 • سایت فروشگاهی
 • مشاوره گمرکی
 • واردات کالای خرد یا سمپل
 • دفتر فیزیک لبنان
 • تحلیل کالا و تحقیق بازار
 • نمایشگاه خارجی
 • برندسازی محتوای عربی
 • نمایشگاه داخلی
 • ارسال سمپل
 • تبلیغ در سایت‌های B2B
 • کارت بازرگانی
 • دفتر فیزیکی عراق
 • سازمان تجاری خارجی
 • سازمان تجاری داخلی
 • تامین کالا
 • حمل و نقل
 • ثبت نام تجاری و نشان
 • دریافت LC
 • واردات
 • دفتر مجازی خارجی
 • دفترفیزیکی امارت
 • ثبت شرکت خارجی
 • سازمان نمایندگی داخلی
 • دفتر فیزیکی گرجستان
 • دفتر فیزیکی اتریش
 • دفتر فیزیکی چین
 • دفتر فیزیکی سوئد

هلدینگ بین الملل

کاملترین باشید...
میلیارد تومان ۱۱
۹۹۹
سالانه
 • آموزش
 • پشتیبانی
 • مشاوره تجاری
 • نگهداری
 • لوگو
 • دامنه
 • سایت اختصاصی
 • برندسازی بازار داخلی
 • مشاوره فروش داخلی
 • چاپ
 • اکانت B2B
 • بیزینس دایرکتوری
 • سرویس‌های فروشگاهی
 • برندسازی بازار خارجی
 • ثبت شرکت داخلی
 • شماره تلفن و فکس اینترنتی
 • ترجمه به زبان‌های مختلف
 • کاتالوگ
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره مالیاتی
 • عکاسی
 • نمایه
 • تهیه اسناد تجاری
 • مشاوره فروش صادراتی
 • سایت فروشگاهی
 • مشاوره گمرکی
 • واردات کالای خرد یا سمپل
 • دفتر فیزیکی لبنان
 • تحلیل کالا و تحقیق بازار
 • نمایشگاه خارجی
 • برندسازی بازار عربی
 • نمایشگاه داخلی
 • ارسال سمپل
 • تبلیغ در سایت‌های B2B
 • کارت بازرگانی
 • دفتر فیزیکی عراق
 • سازمان تجاری خارجی
 • سازمان تجاری داخلی
 • تامین کالا
 • حمل و نقل
 • ثبت نام تجاری و نشان
 • دریافت LC
 • واردات
 • دفتر مجازی خارجی
 • دفتر فیزیکی امارات
 • ثبت شرکت خارجی
 • سازمان نمایندگی داخلی
 • دفتر فیزیکی گرجستان
 • دفتر فیزیکی اتریش
 • دفتر فیزیکی چین
 • دفتر فیزیکی سوئد
 • سازمان نمایندگی خارجی

مشاوره کسب و کار مشاوره تجاری مشاوره انتخاب محصول مشاوره سرمایه گذاری

وضعیت(Required)

ارزش مورد توقع جهت صادرات

FAQ

سوالات متداول

کافیست از طریق سایت فرم درخواست مشاوره را پر کرده تا مشاورین با شما تماس بگیرند.

شروع تجارت نیاز به یک مشاور خوب دارد که بتواند با توجه به منابع و تجربیات هر شخص به او بهترین راه حل ها را پیشنهاد بدهد.

بله کارمندان نیز می توانند موفق شوند فقط نیاز هست که در مسیر قرار بگیرید تجارت یک مدل کسب و کار یکنواخت نیست و تمام زمان های کاری در اختیار خودتان می باشد.

شما می توانید با مشاور خود در مورد انواع روش های پرداخت صحبت کنید.مشاور شما با حسابداری هماهنگ می کند و برای شما بهترین شرایط را فراهم می کند.

بله اگر به تعداد خاصی از خدمات درج شده در هر پکیج نیاز دارید با مشاوران خود هماهنگ شوید تا هماهنگی لازم را بکنند.

بله بودن یا نبودن در ایران مانع از روند مذاکره یا فروش شما نمی شود بلکه ممکن است شرایط بهتر و ایده آل تری ایجاد کند.

5 دیدگاه دربارهٔ «پکیج ها»

 1. باسلام ، میخواستم برای تجارت با کشور امارات وچین مشاوره بگیرم وتعدادی از خدمات شما را لازم داشتم .
  از همکاری شما سپاسگزارم.
  مهندس ابراهیم نسلایه مدیرعامل شرکت آفتاب بندرخرمشهر ۰۹۱۲***۱۸۷۹

 2. سلام جناب نسلایه
  خیلی ممنون از اعتماد شما
  شما در یکی از بهترین موقعیت های جغرافیایی ایران قراردارید با دنیایی از فرصت های تجاری.
  مشاورین ما تا فردا با شما تماس خواهند گرفت.
  موفق و پیروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *