1
2
3
4
5
6
7

پرسشنامه انتخاب محصول

در این پرسشنامه سعی شده ظرفیت ها و استعداد های شما را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم این نسخه اولیه و آزمایشی انتخاب محصول انلاین می باشد.پس از تکمیل فرم ذیل توسط کارشناسان تیم تحلیل استعداد بابیروش نسبت به ارائه پیشنهاد های مرتبط با توجه به داده های شما خواهد گردید.تکمیل کلیه اطلاعات این فرم ضروری نمی باشد اما با تکمیل دقیق تر آن می توانید به انتخاب بهتر مسیر تجاری شما کمک کند.تمامی اطلاعات درج شده در این فرم کاملا محرمانه می باشد.از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.